Mental robusthed – styrke eller stressfaktor?

Mental robusthed - styrke eller stressfaktor? Stresscoach Lisbeth FruensgaardDer skrives for tiden meget om mental robusthed, og ordet er ved at udvikle sig til et af de nye buzz words inden for erhvervslivet.

Mental robusthed er således at finde på listen over kravene til såvel nye som gamle medarbejdere. Man skal helst besidde mental robusthed for at blive ansat, og tilegne sig det, hvis man allerede er ansat, men endnu ikke helt mestrer denne personlige kompetence.

For mental robusthed kan tillæres. Vi fødes alle med en vis portion af den eftertragtede egenskab. Men alt efter hvad livet byder på af oplevelser, udfordringer og erfaringer, kan graden af mental robusthed være større eller mindre, når vi når arbejdslivet.

Mental robusthed kan defineres som evnen til at stå imod og klare sig godt igennem pressede situationer. Før i tiden brugte man meget ordet “coping” om det samme, og man kiggede på, hvor gode folk var til at “cope” med forskellige svære situationer, herunder stress.

Så på den måde er begrebet ikke noget nyt. Det har bare fået et nyt navn – et navn der også meget vel kunne dække over både forebyggende og reducerende stresshåndterings-kompetence.

Hvordan opnås mental robusthed?

Den mentale robusthed kan bl.a. opnås via træning af evnen til ikke at smelte sammen med sine tanker og følelser samt evnen til at bevare et positivt tankespor selv under svære omstændigheder. Høj følelsesmæssig intelligens (= evnen til at mærke og håndtere både egne og andres følelser) øger også den mentale robusthed.

En anden faktor, der påvirker den mentale robusthed betragteligt, er kvaliteten af de relationer og sammenhænge, vi indgår i. Privat som arbejdsmæssigt.

Dette giver mig anledning til igen at fremhæve en meget vigtig pointe i forhold til stress; nemlig at årsagen til stress samt evnen til at håndtere stress (altså den mentale robusthed) aldrig skal findes i det enkelte individs personlighed, men derimod i kvaliteten af de relationer, personen indgår i.

Og det er netop i forhold til denne pointe, at den mentale robusthed kan udvikle sig til at være en stressfaktor frem for den styrke, som den, som udgangspunkt, helt sikkert er. Så hvordan nu det?

Faldgrupper ved kravet om mental robusthed

Jeg oplever desværre tit, at man rundt omkring på arbejdspladser bruger den mentale robusthed som et slags grønt lys for en arbejdsdag i overhalingsbanen. En arbejdsdag med stort arbejdspres, alt for korte deadlines, høje krav om konstant fleksibilitet og omstillingsparathed samt konstant øgede krav til produktivitet og effektivitet.

Sagt på en anden måde, vælger man at udnytte medarbejdernes – som udgangspunkt – stærke mentale robusthed –  til at få dem til at fungere og “ hænge på” i usunde forhold fremfor at trives og blomstre i sunde forhold.

Men i og med at gode sunde relationer netop er en del af det, der opbygger mental robusthed, holder dette ikke i længden.

Urimelige og stressfremkaldende forhold på en arbejdsplads kan over tid nedbryde selv den største og stærkeste mentale robusthed. Hvis kravet til mental robusthed blandt medarbejderne bruges som et middel til at slække på de mest oplagte stressforebyggende faktorer på en arbejdsplads, har den mentale robusthed udviklet sig til at være en stressfaktor i sig selv – fremfor den styrke som den oprindelig både er, og skal, være.

Som eksempler på urimelige og stressfremkaldende forhold kan nævnes:

  • Medarbejderne gives ansvar for opgaver, de reelt ikke har indflydelse på
  • Manglende anerkendelse og feedback
  • Målstregen flyttes i samme øjeblik målet nås (= ingen tid til pauser, genopladning og rolige perioder)
  • Ansvaret for at undgå stress og mistrivsel pålægges udelukkende medarbejderne og deres mentale robusthed. Den mental robusthed bliver en stressfaktor i sig selv, når medarbejderne får stress og oplever, at de trods ihærdig indsats og træning tilsyneladende ikke mestrer den (=lig endnu et krav, de ikke kan leve op til).

Hvis den mentale robusthed virkelig skal være den styrke og eftertragtede egenskab, den gøres til, er det altafgørende, at man på en arbejdsplads betragter det som et fælles ansvar både at udvikle og vedligeholde den.

Hvordan ser det ud på din arbejdsplads?

Udgivet i Arbejdsglæde, Business in Balance, Glæde og overskud, Kuren mod Stress, Ledelse, Lederudvikling, Medarbejdertilfredshed, Mental robusthed, Stresshåndtering

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

Bliv Stressmaster

Vil du lære dig selv og andre at slippe stress - for altid? Så kom med på Stressmaster Uddannelsen og bliv certificeret stresscoach.
Læs om uddannelsen her

Stressmaster Uddannelsen, Certificeret stresscoach uddannelse i Vejle med stresscoach Lisbeth Fruensgaard

Kuren mod Stress

Onlineforløb for dig, der længes efter at komme stressen til livs en gang for alle.
Læs om forløbet her

Kategorier

FÅ EN GRATIS MEDITATION + GUIDE der øjeblikkeligt reducerer dit stressniveau

(Og følg nyhedsbrevet med konkrete værktøjer, tilbud, nyheder og brugbar viden om stresshåndtering)
Nul SPAM. Kun brugbar og værdifuld viden fra mig til dig.